SCOP

Proiectul isi propune dezvoltarea unui mediu stimulativ pentru combaterea coruptiei la nivel local in 6 municipii din Romania: Arad, Braila, Constanta, Iasi, Oradea si Timisoara. Principalul instrument de combatere a coruptiei care va fi utilizat si dezvoltat il reprezinta activitatea avertizorilor de integritate ca factor descurajant pentru fenomenele de coruptie, dar si pentru diferitele forme de abuz si incompatibilitatile din administratia publica locala.

OBIECTIVE

Obiectivele specifice ale proiectului includ:

  • imbunatatirea cadrului legal local privind avertizorii de integritate;
  • formarea de persoane resursa la nivel local, capabile sa deruleze, consilieze sau sa asiste demersuri de reclamare a abuzurilor din institutiile publice;
  • cresterea disponibilitatii functionarilor publici si angajatilor institutiilor publice de a actiona ca avertizori de integritate.

ACTIVITATI

Proiectul debuteaza prin elaborarea unui model de Politica publica privind averizorii de integritate ce urmeaza a fi propus spre adoptare institutiilor publice locale si promovat prin intermediul unor campanii de advocacy locale. Componenta de formare de persoane resursa la nivel local va fi atinsa prin derularea a doua sesiuni de informare si instruire regionale destinate functionarilor publici, pe tema actiunii de avertizare in interesul integritatii publice.

DESCRIERE
Partea cea mai ampla a proiectului este data de desfasurarea campaniei de advocacy locale menite a determina respectarea de catre institutiile publice a Legii 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii, dar şi adoptarea Politicii publice privind averizorii de integritate. Punctul de pornire al acestei campanii va fi realizarea unei cercetari pe plan local cu privire la masura în care institutiile publice din locatiile incluse in proiect si-au adaptat regulamentele de ordine interioara în sensul respectarii Legii 571/2004 şi protejeaza avertizorii de integritate.

Instrumentele care vor fi utilizate în cadrul campaniilor locale vor fi:

  • prezentarea publica a concluziilor cercetarii realizate;
  • transmiterea de mesaje publice preluate de presa locala privind subiectele legate de integritate publica si protectia avertizorilor integritate;
  • scrisori adresate factorilor de decizie din cadrul instituţiilor publice;
  • elaborarea pliantului „Tacerea ta ne costa” si distribuirea acestuia direct grupului tinta din cadrul institutiilor publice;
  • derularea unei campanii online prin utilizarea site-ului http://integritate.resurse-pentru-democratie.org/administrat de Asociatia Pro Democratia.