Bruxelles, 10 decembrie 2015

Statisticile o dovedesc: încă sunt la fel de mulți oameni săraci în Europa ca întotdeuna. În unul din ultimile sale communicate de presă, Eurostat a declarant că 120 de milioane de oameni în 2014 trăiau în saracie și/sau excluziune sociala. Ceea ce înseamnă un sfert din populație! Trebuie să recunoaștem importanța acestui număr care ar fi trebuit să se bucure de cea mai mare publicitate posibilă.

Nu numai că nu a fost cazul, dar chiar și comunicatele oficiale ale UE pe acest subiect declară că lucrurile se îmbunătățesc și că suntem pe dumul cel bun. Asociația Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (AEDH), care a organizat un seminar privind sărăcia în luna noiembrie, este uluită să vadă măsura în care se neagă această realitate. În timp ce exista câteva variații interne, observația esentială este că procentul persoanelor vizate este același de aproape 8 ani.

Pe atunci Strategia ”Europa 2020” a fost pusă în aplicare cu scopul de a reduce numărul oamenilor săraci cu 20% până în anul 2020. În opinia AEDH acest obiectiv este incorect, cum se ajunge la a spune că o anumită rată a sărăciei este acceptabilă. AEDH susține și faptul că sărăcia nu este în primul rând o stare individuala, dar mai presus de toate, rezultatul orientării politicilor economice.

Strategia ”Europa 2020” a eșuat și chiar dacă ne dorim ca instituțiile, Comisia si Consiliul, atașate cu înverșunare de rezultatele evaluării, să tragă consecințele și să oprească politicile de austeriate, controlul draconic al Statelor Unite pe baza memorandumului,  controlul bugetar și slăbirea protecției sociale și a serviciilor publice.

Din păcate, acest lucru nu este cazul! Conform Eurostat, printre obiectivele stategiei 2020, nu numai că două dintre ele nu vor fi îmbunătățite, dar sunt și în declin: rata angajărilor și riscul excluziunii sociale.

Astăzi, la anuversarea adopării Declarației Universale a Drepturilor Omului, AEDH reamintește că drepturile sunt universale și indivizibile. Drepturile economice și sociale au aceeași valoare ca cele civice și politice. A nu accepta acest lucru îmseamnă încă o dată punere lor pe un loc secundar.

AEDH face apel la UE să schimbe o politică pierzătoare care duce la serioase violări ale drepturilor omului

 

Contact:

 

Dominique Guibert, chairman

AEDH, European Association for the Defence of Human Rights

33, rue de la Caserne. B-1000 Bruxelles

Tél : +32(0)25112100 Fax : +32(0)25113200 Email : info@aedh.eu

 

The European Association for the Defence of Human Rights (Association Européenne pour la défense des Droits de l’Homme -AEDH) consists of associations and leagues defending human rights in the countries of the European Union. For more information, visit http://www.aedh.eu/?lang=en