Header-POCA-color

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin

Programul Operaţional Capacitatea Administrativa 2014-2020

_______________________________________________________________________________________

Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local

Proiect: E-consultare publica in judetul Giurgiu

COD SIPOCA/Mysmis 975/151317               

 

E-CONSULTARE PUBLICA IN JUDETUL GIURGIU | SIPOCA 975 / SMIS 151317

 

BENEFICIAR: ASOCIATIA PRO DEMOCRATIA (contract de finantare 822/01.08.2022)

PARTENER ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA: PRIMARIA GIURGIU

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este implementarea pe termen mediu a unui sistem de e-consultare pentru luarea deciziilor publice de interes local printr-un parteneriat societate civilă-administraţie publică care susţine în mod direct interesele şi iniţiativele cetăţenilor din judeţul Giurgiu.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Dezvoltarea unui sistem de e-consultare publică care va fi funcţional în cadrul parteneriatului de dezvoltare locală în municipiul Giurgiu.
 2. Întărirea capacităţii societăţii civile locale şi a administraţiei publice locale de a se implica în dezvoltarea la nivel local prin activităţi de formare în domeniul utilizării noilor tehnologii informaţionale în procesele decizionale şi participarea civică, promovarea egalităţii de şanse şi nediscriminării şi dezvoltare durabilă.
 3. Identificarea, dezbaterea şi supunerea la vot prin sistemul de e-consultare a două probleme de interes public si de impact asupra unui număr semnificativ de cetăţeni ai municipiului Giurgiu.

Proiectul, prin activitățile sale, își propune să dezvolte un sistem de e-consultare publică care va supune la vot cel puțin două probleme de interes public și de impact asupra unui număr semnificativ de cetățeni ai municipiului Giurgiu.

Punctul central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem de e-consultare în administrarea Asociației Pro Democrația, care va facilita procesul de consultare a opiniei publice în municipiul Giurgiu în privința problemelor și nevoilor comunității. Echipa de proiect va pune la dispoziția giurgiuvenilor o aplicație mobilă care le va facilita implicarea în propunerea, dezbaterea și votul asupra inițiativelor locale ale cetățenilor și ale administrației publice locale. Instrumentul dezvoltat are rolul de a coagula propuneri de politici publice dinspre societatea civilă către autorități și de a transparentiza procesul decizional dinspre autorități către societatea civilă, consolidându-se astfel relația și dialogul constructiv între cei doi actori principali din comunitate.

La nivelul județului Giurgiu se va desfășura o campanie de informare publică ce sprijină și are drept obiectiv creșterea nivelului de participare la procesele de e-consultare prin utilizarea noii aplicații pentru telefoanele mobile.

 

Rezultate așteptate: 

 1. Rezultat proiect 1: Un sistem de e-consultare publica dezvoltat si utilizat in cadrul parteneriatelor de dezvoltare locala.
 2. Rezultat proiect 2: Reprezentanti ai ONG-ului solicitant si ai partenerilor sociali formati si certificati in domeniul tehnologiei informatiei si Train of Trainers pentru o mai mare implicare in procesele decizionale si participarii civice la nivel local.
 3. Rezultat proiect 3: Campanii de E-consultare si proces de vot pe problemele de interes loca derulate si aplicate in Municipiul Giurgiu.
 4. Rezultat proiect 4: Evenimente organizate la nivelul Municipiului Giurgiu intre administratia publica locala si societatea civila pentru utilizarea sistemului de E-consultare publica.

 

ACITIVTĂȚILE PROIECTULUI

 • A1 Management de proiect
 • A2 Informare și promovare proiect
 • A3 Dezvoltarea unui sistem de e-consultare publica utilizat în cadrul parteneriatelor de dezvoltare locala
 • A4 Furnizarea serviciilor de formare în domeniul utilizarii noilor tehnologii informaþionale în procesele decizionale si participarea civica, Train of Trainers, promovarea egalitaþii de sanse si nediscriminarii si dezvoltare durabila
 • A5 Campanie de e-consultare, proces de vot asupra problemelor de interes local identificate în cadrul A.3.4.
 • A6 Organizarea de mese rotunde pentru realizarea de parteneriate între administraþiile publice locale din Giurgiu si lider de proiect, în vederea utilizarii sistemului de e-consultare

BUGET PROIECT : 420.999,25 LEI din care 412.579,27 lei valoare nerambursabila și 8.419,98 contributie proprie.