Anunț pentru selecția a 1 expert în vederea elaborării unui    

Studiu comparativ sintetic despre sistemele de e-consultare si e-voting de la nivelul statelor din Uniunea Europeană”,

în cadrul proiectului E-consultare publică în județul Giurgiu”

cod SIPOCA975 / cod MySMIS2014+151317

 

Asociația Pro Democrația în calitate de beneficiar al proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP cod SIPOCA 975, cod MySMIS 151317, anunță lansarea procedurii pentru selecția unui expert intern (politolog, sociologi, experti analize strategii, cadre didactice sau alți specialiști cu epxeprință în domeniul politicilor publice si documentare) cu scopul elaborării unui Studiu comparativ despre sistemele e-consultare și e-voting de la nivelul statelor din UE.

Obiectivul general al proiectului este implementarea pe termen mediu a unui sistem de e-consultare pentru luarea deciziilor publice de interes local printr-un parteneriat societate civilă-administraţie publică care susţine în mod direct interesele şi iniţiativele cetăţenilor din judeţul Giurgiu.

Conform activirăților proiectului, în vederea realizării obiectivului general, și anume dezvoltarea unui sistem de e-consultare publică pentru luarea deciziilor de interes local, se regăsește și activitatea de elaborare a unui Studiu compatrativ despre sistemele de e-consultare și e-voting care se regăsesc la nivelul tărilor din Uniunea Europeană. Acest studiu prin expemplele identificate vine in sprijinul realizării aplicației mobile din cadrul proiectului.

Expertul selectat va beneficia de un onorariu conform bugetului proiectului, de 120 lei/oră (taxele si contributiile datotare de către angajat si angajtori sunt incluse) pentru o perioada de 5 luni,  84h pe lună, maximum 8h pe zi, 40h pe săsptămână, prin încheierea unui contract de muncă conform legislației în vigoare 53/2003.

Selecția experților se va realiza de către reprezentantul legal al Asociației și managerul de proiect pentru SIPOCA 975, respectând următoarele etape:

  1. depunerea dosarului de candidatură la termenul prevăzut în prezentul anunț.
  2. respectarea documentației de înscriere (o scrisoare de intenție, CV-ul din care sa reiasă experiența necesară și un plan de elaborare a studiului).
  3. cerințe specifice de calificare (experiență în domeniu sau domenii conexe de 5-10 ani).
  4. alte documente justificative care să ateste experiența prezintă avantaj.

NOTĂ: În cazul unui punctaj egal, se va lua în considerare experiența candidaților care au mai desfășurat activități în calitate de experți în cadrul altor proiecte implementate de Asociația Pro Democrația în domenii conexe.

Dosarul de candidatură va fi depus în format fizic la sediul Asociației Pro Democrația din Bd. Mareșal Al.Averescu nr. 17, Pavilion F, et.3, Sector 1 Bucureti, până la data de 10 august 2022. Persoana de contact: Iuliana Iliescu, telefon 0751194718.

Document in format PDF: Anunt selectie Expert PPD_SIPOCA975