Anunț pentru selecția a 1 coordonator în vederea implementării

Campaniei E-consultare în cadrul proiectului

”E-consultare publică în județul Giurgiu” cod SIPOCA975 /

 cod MySMIS2014+151317

 

Asociația Pro Democrația în calitate de beneficiar al proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP cod SIPOCA 975, cod MySMIS 151317, anunță lansarea procedurii pentru selecția unui coordonator intern (specialist/expert relații publice, specialist/expert comunicare, jurnaliști, sociologi, coordonatori proiecte/programe,  cadre didactice sau alți specialiști cu epxeprință în domeniul științelor comunicării) cu scopul implementării Campaniei de informare și promovare E-consultare din cadrul proiectului.

Obiectivul general al proiectului este implementarea pe termen mediu a unui sistem de e-consultare pentru luarea deciziilor publice de interes local printr-un parteneriat societate civilă-administraţie publică care susţine în mod direct interesele şi iniţiativele cetăţenilor din judeţul Giurgiu.

Conform activităților proiectului, în vederea realizării obiectivului general, și anume dezvoltarea unui sistem de e-consultare publică pentru luarea deciziilor de interes local, se regăsește și activitatea Campanie de e-consultare, proces de vot asupra problemelor de interes local identificate în cadrul A3.4.

Coordonatorul selectat va fi implicat în mai multe activități din proiect și va beneficia de un onorariu conform bugetului proiectului, per activitate după cum urmează:

  • A3.1 Realizarea unui studiu comparativ despre sistemele de e-consultare şi e-voting utilizate în state U.E. în cadrul parteneriatelor ONG-administraţie publică (octombrie-decembrie 2022)
  • A3.2 Dezvoltarea soluţiei de e-consultare – aplicaţie pentru smart phone (ianuarie-aprilie 2023)
  • A5.1 Organizarea a 2 campanii de e-consultare (mai-iunie 2023)
  • A5.2 Organizarea unei conferinţe pentru prezentarea impactului implementării noului sistem de e-consultare din muncipiul Giurgiu şi perspectivele extinderii acestuia la nivelul întregului judeţ (iulie 2023)
  • A6.1 Organizarea a 3 evenimente de tip mese rotunde (august-septembrie 2023)

cu un tarif orar mediu de 105 lei/oră, pentru o perioadă de 12 luni, minim 42h / lună și maxim 63 h/lună, maximum 8h/zi, 40h/săptămână prin încheierea unui contract de muncă și acte adiționale unde este cazul, conform legislației în vigoare 53/2003 (taxele și contribuțiile datorate de către angajat și angajtori sunt incluse).

Selecția coordonatorul campanie e-consultare se va realiza de către reprezentantul legal al Asociației și managerul de proiect pentru SIPOCA 975, respectând următoarele etape:

  1. depunerea dosarului de candidatură la termenul prevăzut în prezentul anunț.
  2. respectarea documentației de înscriere (o scrisoare de intenție, CV-ul din care sa reiasă experiența necesară și un plan de informare și promovare campanie e-consultare).
  3. cerințe specifice de calificare (experiență în domeniu sau domenii conexe de 1-5 ani, experiența mai mare de 5 ani constituie un avantaj).
  4. alte documente justificative care să ateste experiența prezintă avantaj.

NOTĂ: În cazul unui punctaj egal, se va lua în considerare experiența candidaților care au mai desfășurat activități în calitate de experți și/sau coordonatori în cadrul altor proiecte implementate de Asociația Pro Democrația în domenii conexe.

Dosarul de candidatură va fi depus în format fizic la sediul Asociației Pro Democrația din Bd. Mareșal Al.Averescu nr. 17, Pavilion F, et.3, Sector 1 București, până la data de 15 septembrie 2022. Persoana de contact: Iuliana Iliescu, telefon 0751194718.

Document in format PDF: Anunt selectie Coord campanie e-consult_SIPOCA975