Anunt aparut in data de 25.10.2o22

Nr. 2510.2 din data 25.10.2022

Asociația Pro Democrația având CUI 10211579, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, Pavilion F, Et. 3, Cod poștal 011454, in calitate de beneficiar al proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP cod SIPOCA 975, cod MySMIS 151317, invită operatorii economici interesați să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a urmatoarelor servicii:

 

Servicii materiale publicitare cod CPV 22460000-2 | Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale

Documente aferente achiziției pot fi descărcate:

2. Cerere de oferta_serv mat publicitare

2.1 Formular 1 si 2

 

ACHIZIȚIE ÎNCHEIATĂ