Anunț apărut in data de 15.02.2023

Nr. 1502.2 din data 15.02.2023

 

Asociația Pro Democrația având CUI 10211579, cu sediul social în Bucuresti, Str. Maresal Alexandru Averescu, nr 17, Pavilion F, Et. 3, Cod poștal 011454, in calitate de beneficiar al proiectului ”E-consultare publică în județul Giurgiu” cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Capacitate Administrativa 2014-2020, axa prioritara 1 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta 1 CP14/2021- pentru regiunile mai putin dezvoltate – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, operațiunea – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP cod SIPOCA 975, cod MySMIS 151317, invită operatorii economici interesați să depuna oferta pentru atribuirea prin achizitie directa a urmatoarelor servicii:

 

Servicii de instruire curs tehnologia informatiei, CPV 80000000-4; | Servicii de invatamant si formare profesionala

Documente aferente achiziției pot fi descărcate mai jos:

2. Cerere de oferta_serv tehnologia informatiei semnat

2.1 Formulare 1 si 2

 

ACHIZIȚIE ÎNCHEIATĂ