SCOP

Proiectul „Valori europene in guvernarea locala” a avut drept scop cresterea gradului de asumare de catre alesii locali din 12 localitati a valorilor europene care stau la baza principiilor de buna practica in guvernarea locala, in sensul apropierii actului administrativ de modelele europene de guvernare.

OBIECTIVE

Pornind de la nevoia ridicata de informare cu privire la aspectele institutionale, politice, sociale si economice ale aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, principalele obiective ale acestui proiect au fost:

  • Cresterea nivelului de informare in randul a 48 de reprezentanti ai administratiei publice locale din localitatile implicate in proiect cu privire la valorile europene care stau la baza principiilor de buna practica in guvernarea locala;
  • Implementarea unui plan de actiune comunitara bazat pe una sau mai multe valori europene, la nivelul fiecarei localitati implicate in proiect, prin care urma sa se incurajeze elaborarea de produse concrete cu influenta directa asupra comunitatii in ansamblu;
  • Diseminarea informatiilor privind cele mai de succes modele de buna guvernare locala bazate pe valori europene, in randul a 1000 de institutii publice locale si al publicului larg.

ACTIVITATI

Pentru atingerea obiectivelor propuse, au fost organizate trei seminarii de informare si instruire cu privire la valorile europene care stau la baza principiilor de buna practica in guvernarea locala, incluzand si informatii despre instrumentele de implicare a cetatenilor in luarea deciziilor. Ulterior, reprezentantii administratiei publice locale, asistati de coordonatorii locali ai APD, au elaborat si implementat cate un plan de actiune comunitara bazat pe valori europene. In plus, consultarea cetatenilor si organizarea de intalniri publice pe tema planului de actiune au beneficiat de o atentie deosebita. Pe parcursul si la finalul acestui proces, a avut loc o evaluare a modului de implementare a planurilor. Toate modele de guvernare locala bazata pe valori europene au fost diseminate prin intermediul raportului final.

DESCRIERE

Ca urmare a derularii acestui proiect si a celor doua componente esentiale – informare si instruire, pe de o parte, si dimensiunea practica a implementarii planului de actiune, pe de alta parte, se preconizeaza o imbunatatire semnificativa a cunostintelor alesilor locali si ale functionarilor publici cu privire la valorile europene si modelele de buna guvernare locala.