SCOP

Scopul proiectului este asigurarea corectitudinii alegerilor pentru Presedinele Romaniei din 22 noiembrie si 6 decembrie 2009.

OBIECTIVE

1.    Informarea tinerilor cu privire la alegerile prezidentiale in vederea cresterii participarii lor la vot;
2.    Monitorizarea instutiilor publice responsabile pentru aplicarea legilor si reglementarea campaniei electorale in ceea ce priveste finantarea partidelor politice si a candidatilor; informarea publicului si a organizatiilor internationale cu privire la rezultatele monitorizarii;
3.    Observarea alegerilor prezidentiale in cel putin 1.000 de sectii de votare, atat in zonele urbane cat si in cele rurale;
4.    Informarea publicului, a institutiilor internationale si a sectorului ONG despre corectitudinea procesului electoral din Romania, atat in campania electorala, cat si in ziua alegerilor.
ACTIVITATI

 • Monitorizarea campaniei electorale out-door;
 • Elaborarea si tiparirea „Manualului Observatorului”;
 • Lansarea unui apel pentru recrutarea observatorilor;
 • Organizarea unei dezbateri prezidenþiale în parteneriat cu TVR;
 • Organizarea de instruiri pentru observatori;
 • Monitorizarea zilei alegerilor;
 • Organizarea unei conferinte de presa la nivel national;
 • Elaborarea si tiparirea unui raport asupra alegerilor prezidentiale.
  DESCRIERE
 • Cel putin 800 de personae instruite ca observatori pentru alegeri;
 • O campanie de monitorizare a publicitatii electorale out-door in 14 orase si cele sase sectoare ale Municipiului Bucuresti;
 • Cresterea increderii alegatorilor in corectitudinea alegerilor, datorita existentei misiunii de observare;
 • Cresterea responsabilitatii candidatilor si partidelor, data fiind posibilitatea de a dovedi nereguli inregistrate;
 • “Manualul Observatorului” ºi o metodologie de observare adaptata la provocarile procesului electoral din 2009;
 • Observarea alegerilor in cel putin 1.000 de sectii cu observatori ficsi si mobili;
 • Cresterea participarii tinerilor, datorita organizarii, promovarii si transmierii la televiziunea publica a dezbaterilor prezidentiale;
 • Un raport asupra procesului electoral pentru alegerea Preºedintelui Romaniei, incluzand rezultatele campaniei de monitorizare si concluziile observarii in ziua alegerilor;
 • 10 propuneri de modificare legislativa, privind legislatia electorala, incluse in raportul final.