SCOP

Scopul acestui proiect a fost acela de a consolida standardele de calitate, de transparenta si de integritate ale administratiei publice locale, precum si de a dezvolta capacitatea ei de a gestiona in mod corect problemele de interes local. Pentru indeplinirea acestui scop ne-am axat in intregime pe parteneriatul dintre administratia publica locala si institutii ale societatii civile, capabile sa identifice disfunctiile sistemului administratiei locale.

OBIECTIVE
ACTIVITATI
DESCRIERE

Materiale

  • In cadrul proiectului a fost dezvoltat un „manual de integritate”, intitulat Cine se teme de integritate, disponibil aici
  • Rezumatul raportului de evaluare al dlui Alfred Bulai, contractat pe acest proiect in calitatea de expert
  • Discursul dlui Onno Simons, Adjunct al Sefului Delegatiei Comisiei Europene in Romania prezentat in cadrul Conferintei Finale a Proiectului