SCOP

Scopul acestui proiect vizeaza dezvoltarea capacitatii sectorului non-guvernamental de a initia activitati participative si de a implica in mod activ in procesul de elaborare a politicilor publice si luare a deciziilor legate de bugetele locale.

OBIECTIVE

Obiectivul general este de a creste capacitatea organizatiilor din sectorul non-guvernamental de a-si aduce contributia la eficientizarea procesului de bugetare participativa si a mecanismelor conexe.

ACTIVITATI

  • Elaborarea unui manual de proceduri privind participarea in procesul de luare a deciziilor si elaborarea politicilor publice destinat societatii civile
  • Initierea de parteneriate cu administratia publica centrala si locala din 12 judete (inclusiv Mun.Bucuresti)
  • Organizarea de sesiuni de intstruire pentru membrii APD cu privire la luarea deciziilor si elaborarea politicilor publice
  • Organizarea a 12 dezbateri/cafenele publice cu reprezentantii administratiei publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale
  • Organizarea unei sesiuni de instruire pentru reteaua Cluburilor APD
  • Realizarea unei campanii de popularizare si publicitate a procedurii de cooperare la nivel local intre administratia publica locala si societatea civila.
  • Diseminarea informatiilor in cadrul celor 3 sesiuni de instruire pentru societatea civila
  • Dezvoltarea unui plan pentru procesul de bugetare in 12 localitati
    DESCRIERE

Descentralizarea si democratia participativa urmaresc ca decizia sa fie adusa mai aproape de cetateni, care trebuie informati si consultati asupra modului de gestionare a resurselor publice. Acest fapt presupune ca organizarea procesului de descentralizare si implicare a cetatenilor in luarea deciziilor publice sa se realizeze in mod constant si conform unor proceduri legale, dar si unor practici administrative bine puse la punct.

Administratia publica locala poate lua cunostinta atât de nevoile si grijile cetatenilor, cât si de eventuale contributii privind solutionarea unor deficiente numai prin mentinerea unei legaturi permanente cu acestia. Pentru ca dialogul sa fie eficient este necesar ca societatea civila, in special organizatiile neguvernamentale sa cunoasca atributiile decidentilor din administratia publica si sa se implice activ.

APD isi propune sa creasca gradul de implicare a cetatenilor in elaborarea politicilor publice, pentru rezolvarea deficientelor comunitatii si cresterea responsabilitatilor institutiilor publice fata de membrii comunitatii ca beneficiari directi ai serviciilor publice. Proiectul de fata se incadreaza intr-o serie de initiative ale Asociatiei, care in ultimii 20 de ani a vizat apropierea cetateanului de spatiul public si dezvoltarea unor mecanisme prin care acesta poate influenta in practica modul in care se iau deciziile. Astfel, punctual, ne propunem ca procesul de elaborare a bugetelor publice sa fie unul constructiv, care sa se realizeze prin contributia tuturor factorilor interesati din comunitate.

Materiale realizate in cadrul proiectului: