SCOP

Acest proiect este implementat de Centrul de Resurse pentru participare publica (CeRe) in parteneriat cu Asociatia Pro Democratia.

Scopul proiectului este intarirea rolului si capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a fi deopotriva parteneri sociali si beneficiari ai fondurilor structurale si ai fondului european pentru agricultura si dezvoltare rurala.

Coalitia ONG-uri pentru Fonduri Structurale, prin intermediul CeRe si al partenerilor, isi propune sa trateze lipsa de transparenta si comunicare precum si nivelul scazut de accesibilitate al fondurilor europene postaderare pentru organizatii neguvernamentale.

Proiectul „112 pentru Fondurile Structurale” va crea o platforma de avertizare rapida care va permite semnalarea problemelor pe care le intampina potentialii beneficiari si generarea de solutii pentru remedierea problemelor avertizate. Coalitia se va pozitiona ca intermediar intre beneficiari si institutiile responsabile, avand, pe de o parte rolul de watchdog si, pe de alta parte de partener in rezolvarea problemelor.

OBIECTIVE

 • Evaluarea transparentei institutiilor responsabile cu implementarea programelor finantate prin instrumentele structurale si prin fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala si a accesului organizatiilor neguvernamentale la aceste programe la doi ani si jumatate de la integrare;
 • Construirea unui sistem de avertizare care sa vizeze colectarea si remedierea dificultatilor intalnite de organizatiile neguvernamentale si alti beneficiari (administratia publica locala) in fazele de aplicare, contractare, implementare si evaluare a proiectelor finantate din fonduri structurale si din fondul european pentru agricultura si dezvoltare rurala;
 • Intarirea capacitatii de actiune colectiva a organizatiilor neguvernamentale in ceea ce priveste implementarea fondurilor structurale.
  ACTIVITATI
 • Elaborarea unei metodologii de evaluare a transparentei si accesibilitatii programelor si institutiilor vizate,;
 • Elaborarea si prezentarea unui raport de evaluare, crearea unui sistem de avertizare cu privire la problemele intalnite de organizatii neguvernamentale si alti aplicanti;
 •  Monitorizarea implementarii programelor prin intermediul sistemului;
 • Emiterea de recomandari catre Autoritatile de Management si Organismele Intermediare pentru remedierea problemelor sesizate.
  DESCRIERE
 • Rezultate asteptate: 
  • Existenta unei metodologii de evaluare agreata de membrii coalitiei si partenerii proiectului;
  • Angajarea in proiect a opt organizatii locale;
  • 40 stakeholderi (institutii, ONGuri, mass media) afla concluziile raportului de evaluare;
  • Existenta unui sistem de avertizare rapida cu privire la problemele intalnite de potentiali beneficiari ai programelor cu finantare din FS si FEADR;
  • 500 pliante de prezentare a sistemului
  • Un raport „100 de sesizari” – 100 exemplare discutat public.