Header-POCA-color

 

 

 

 

Vot și consultare cetățenească

Abordarea clasică din administrația publică a încurajat o cultură care dă competențe exclusive decidenților politici în ceea ce privește formularea politicilor publice. Această abordare trebuie depășită în condițiile în care cadrul general definit de Strategia pentru consolidarea administrației publice prevede o reformă majoră a administrației publice care transgresează accentul de la latura formală a administrației publice la implicarea cetățenească. Astfel, prin diferite forme de cooperare și colaborare între administrația publică și mediul ONG, serviciile publice devin nu numai receptive și orientate către cetățeni, ci și efecte ale inițiativelor cetățenești. Miza Strategiei pentru consolidarea administrației publice este dezvoltarea locală prin construcția de proiecte comune care sunt reflectate în administrație drept „proiectele comunității”.

De la participarea la vot la participarea la proteste și generarea de happenning-uri regăsim borna consultării publice, pe care decidenții trebuie să o asume și să o cultive ca modalitate constructivă de participare civică în perioada dintre două procese electorale.

Consultați aici Studiu sintetic_sisteme de e_voting_e_consultare__Pro Democratia

 

Material elaborat in cadrul proiectlui ”E-consultare publică în județul Giurgiu”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 | COD SIPOCA 975 / MySMIS 151317.