Prin revocarea intempestivă, pe 11 octombrie 2018, cu aproape doi ani înainte de încheierea mandatului, a celor 15 membri ai Consiliului Economic și Social (CES) reprezentând organizațiile societății civile, prim-ministrul Viorica Dăncilă intervine într-un mod abuziv și ilegal în funcționarea unei instituții autonome, prevăzute de Constituția României. Prin această acțiune s-a încercat în mod vădit intimidarea societății civile critice din România. În aceste condiții, desconsiderarea principiilor statului de drept și a democrației aduce un grav deserviciu României într-un moment în care criticile privind tentațiile iliberale ale guvernării de la București se înmulțesc. Încercarea de subordonare politică a CES, instituție care asigura cadrul instituțional pentru realizarea dialogului social și civil, va avea consecințe asupra bunei funcționări a  democrației.

Modul în care s-a făcut revocarea celor 15 membri și numirea înlocuitorilor lor reprezintă o evidentă încălcare a statului de drept, care se definește prin respectarea strictă a cadrului legal, asigurarea predictibilității instituționale și garantarea condițiilor pentru buna funcționare a democratiei. Mai mult, prin evidenta încercare de sancționare a vocilor critice din CES și din societatea civilă, se urmărește timorarea tuturor celor care își exprimă alt punct de vedere decât cel al Guvernului.

Membrii revocați din CES sunt sancționați pentru că nu au mai avizat proiecte de legi, ordonanțe și hotărâri de Guvern care nu respectau procedura legală de avizare, consultare și fundamentare, sau au avizat negativ proiecte nejustificate sau neoportune, promovate de ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Propunerea de revocare, făcută în mod abuziv de ministrul Muncii, nu exonerează însă de răspundere prim-ministrul, care a acceptat o procedură în afara cadrului legal existent, participând prin semnarea deciziilor de revocare, respectiv de numire, la compromiterea prin politizare a unei instituții fundamentale în realizarea dialogului civic și social, fără de care nicio democrație nu poate funcționa.

Organizaţiile semnatare îşi exprimă îngrijorarea faţă de această situaţie şi solicită prim-ministrului României să revină asupra deciziei de revocare intempestivă şi nejustificată a membrilor CES ale căror mandate nu au ajuns la termen.

 

Asociatia Pro Democratia

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile