Asociația Pro Democrația cere autorităților române să întrerupă procedura de extrădare a ziaristului Kamil Demirkaya

Asociația Pro Democrația condamnă reținerea lui Kamil Demirkaya, jurnalist al publicației Zaman România, în vederea extrădării sale la cererea autorităților turce și cere autorităților române întreruperea imediată a procedurii.

Oare astfel de proceduri, care afectează apărarea drepturilor omului, sunt rezultatul politic al recentei vizite a doamnei prim-ministre Viorica Dăncilă în Turcia?

Aceasta să fie explicația tăcerii autorităților române în privința nerespectării drepturilor omului din Turcia? Odată cu reținerea lui Kamil Demirkaya Romania mai face un pas spre un regim politic de tip iliberal. Simpatia față de autoritarismul erdoganist se transformă deja într-un pericol pentru democrația românească. Încălcarea drepturilor omului pentru un cetățean străin ar putea fi doar preambulul încălcării drepturilor omului pentru orice cetățean al României care se exprimă liber.

În cazul de față atât dreptul la viață cât și libertatea de exprimare sunt grav încălcate! Pentru majoritatea statelor membre ale UE Turcia nu este, în sensul Directivei 2013/32/UE o țară de origine sigură pentru că  nu are un sistem politic democratic, un adevărat stat de drept bazat pe independența justiției în care nu se folosește persecuția, tortura, tratamentul punitiv inuman sau degradant.

Cu excepția Bulgariei, nici un alt stat membru al UE care are o listă cu țări de origine sigură nu recunoaște această calitate a Turciei. Mai mult, Directiva 2013/32/UE stabilește deja că „Desemnarea unei țări terțe ca țară de origine sigură în sensul prezentei directive nu poate constitui o garanție absolută de siguranță pentru resortisanții țării respective.” Ori, în cazul lui Kamil Demirkaya nu există nici un motiv pentru care cererea de extrădare a autorităților turce să fie pusă în aplicare și cu atât mai puțin de privare de libertate a unui jurnalist.

 

Ionuț Țața                                                                                Cristian Pîrvulescu

Președinte                                                                               Președinte de Onoare