Cum educatia se face cel mai bine de la tanar la tanar, voluntara noastra Roxana-Mihaela Zafiu s-a inscris in proiectul Dialogul Structurat cu tinerii si organizatiile de tineret 2017-2018, organizat de Ministerul Tineretului si Sportului. Aceasta va organiza o serie de actiuni  cu scopul de a identifica nevoile reale ale tinerilor la nivelul judetului Arges.

 

Comunicat

TINERII se consultă!

Tineri din toată țara au posibilitatea să participe la evenimente de consultări, din sfera dialogului structurat, în perioada noiembrie 2017 – februarie 2018. În cadrul proiectului Dialog Structurat cu tinerii si organizațiile de tineret 2017 – 2018, co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Comisiei Europene,  Ministerul Tineretului şi Sportului a dezvoltat o rețea de lucrători și comunicatori de tineret – tineREȚEA –, care va organiza la nivel local o serie de dezbateri publice. Scopul acestui vast proces de consultare vizează identificarea nevoilor reale și concrete ale tinerilor,plecând de la priorități naționale și europene, care să pună în practică, pe termen lung, Dialogul Structurat. La nivelul fiecărui județ, rețeaua de tineret va realizadouă activităţi de consultare, în comunitățile din care fac parte, implicând tinerii în calitate de cetățeni activi. Se preconizează, astfel, peste 80 de evenimente de consultarela care sunt așteptați să participe aproximativ 2000 de tineri.

După cum este descris în Rezoluția Consiliului privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018), Dialogul Structurat cu tinerii și organizațiile de tineret servesc ca un forum de reflecţie asupra priorităților naționale și europene și a punerii acestora în aplicare. Astfel, Dialogul Structurat este gândit ca un proces continuu, care aduce împreună tineri și factori de decizie, pentru a discuta, a formula și prezenta propuneri pentru dezvoltarea politicilor de tineret la nivel local, național și european.

Prima rundă de consultări, care se va desfășura în perioada noiembrie -decembrie 2017, are ca teme de reflecție prioritățile naționale din domeniul tineretului, propuse la nivel european pentru perioada Președinției României a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru al anului 2019:

  • Accesul la oportunități egale pentru tinerii din mediul rural care să aibă ca impact dezvoltarea comunităților locale;
  • Investiția și dezvoltarea resursei umane de tineret (lucrători de tineret, animatori de tineret, facilitatori de dezvoltare comunitară pentru tineri, etc) care să faciliteze tinerilor dobândirea de competențe cheie, în special prin educație nonformală;
  • Dezvoltarea unei politici de tineret integrate prin promovarea cooperării și a parteneriatelor durabile între actori sociali, instituționali și organizaționali care au interes și preocupări în domeniul tineretului, cu scopul implicării tinerilor la luarea deciziilor și crearea politicilor publice.

A doua rundă, care se va desfășura în perioada ianuarie – februarie 2018, are ca teme de consultare prioritățile europene propuse de către țările membre, în cadrul Conferinței Europene de Tineret –Tallin, 24-26 octombrie 2017. Rezultatele consultărilor vor constitui baza Raportului de țară care va contribui la recomandările finale pe componenta de tineret a Trio-ului de Președinții Estonia, Bulgaria și Austria, pentru elaborarea Strategiei Europene de Tineret post 2018.

În același timp, prin activitățile desfășurate se stimulează creşterea calităţii evenimentelor de tineret cu privire la consultarea publică și a numărului de tineri implicați, asigurarea unei reprezentativități geografice echilibrate din perspectiva participării tinerilor la procesul de consultare ca parte a Dialogului Structurat.

În județul Argeș, lucrătorul de tineret, Zafiu Roxana-Mihaela, alături de Asociația Pro-Democrația și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeș, vor pune în practică Dialogul Structurat pentru a identifica nevoile reale ale tinerilor la nivel judeţean. Voluntarii care contribuie la implementarea acestui proiect sunt Drăghici Ancuța-Evelina, Iana Jelimalai.

Primul eveniment din sfera consultării este Cafeneaua Publică – „Tinerii sunt parte din comunitate”,  care va avea loc în data de 21 decembrie 2017, la ora 10:00 în localitatea Pitești, Judeţul Argeş, la Colegiul Naţional “Zinca Golescu”, Str. Egalităţii, Nr. 34.

Vă așteptăm să dezbatem cele trei priorităţi naționale!

 

Contact DGST Argeș: Simona Bocanu

Lucrător de tineret Argeş: Zafiu Roxana – Mihaela

Telefon: 0723 355 890

E-mail: zafiuroxana@gmail.com